Mensenrechten-actualiteiten.nl

Auteurs

  • Phoebe Cox
  • Krista Janssen
  • Yvonne ten Kate
  • Anne-Rose Stolk
  • Katina Yiannakas

DOI:

https://doi.org/10.54195/NTM.19056

Samenvatting

De rubriek mensenrechten-actualiteiten.nl beoogt door middel van korte berichten informatie te geven over recente ontwikkelingen in de nationale rechtspraak, de parlementaire praktijk, het regeringsbeleid en de beslissingen van decentrale overheden op het terrein van de grond- en mensenrechten. Door verwijzingen naar verdere bronnen wil deze rubriek vooral als een richtingwijzer fungeren naar uitvoeriger informatie over de gepresenteerde onderwerpen. Waar in deze rubriek verwezen wordt naar jurisprudentie met een European Case Law Identifier (ECLI), is de betreffende uitspraak te raadplegen op de internetsite van de rechterlijke macht, www.rechtspraak.nl (onder het vermelde nummer). 

Downloads

Gepubliceerd

2024-05-28

Nummer

Sectie

Actualiteiten

Citeerhulp

Mensenrechten-actualiteiten.nl (P. Cox, K. Janssen, Y. ten Kate, A.-R. Stolk, & K. Yiannakas , Trans.). (2024). Nederlands Tijdschrift Voor De Mensenrechten, 49(2). https://doi.org/10.54195/NTM.19056