Over dit tijdschrift

Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens die van belang zijn voor de Nederlandse rechtsorde en het Nederlandse buitenlandbeleid.

Het NTM verschijnt viermaal per jaar. Het tijdschrift bevat meer wetenschappelijke artikelen, kronieken en opinies over actuele mensenrechtelijke vraagstukken. Ook verschijnt in het NTM regelmatig nieuws van de Vereniging NJCM, zoals verslagen van seminars en de jaarverslagen. Het NTM wordt verspreid onder ongeveer 1.100 NJCM-leden en 150 abonnees en bevindt zich in alle juridisch-wetenschappelijke bibliotheken. Kort na verschijning zijn de stukken van Wolters Kluwer digitaal toegankelijk gemaakt via de Navigator.

Huidig nummer

Vol 49 Nr 2 (2024)
					Toon Vol 49 Nr 2 (2024)
Gepubliceerd: 2024-05-28

Heel nummer

Actualiteiten

Bekijk alle nummers